Windmill pork

Een ander Vion-merk voor de Aziatische markt is Windmill Pork. Dit merk richt zich momenteel vooral op de Japanse afzetmarkt. Nederlandse producten zijn populair in Japan. Daarnaast staan Nederlandse vleesproducten op de wereldmarkt hoog aangeschreven vanuit kwaliteits- en voedselveiligheidsoogpunt.

Onder het Windmill Pork-merk, waarvan de naam en het logo duidelijk de Nederlandse oorsprong illustreren, wordt hoge kwaliteit varkensvlees verpakt, dat zijn weg vooral in het Foodservicesegment vindt.